Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Biển Hồ

NHÀ THƠ BIỂN HỒ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Biển Hồ

Sinh năm:   1938

Nơi sinh:    Nghệ An

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Cửa lạch   >> Chi tiết

ê   Cỏ nước mặn

ê   Sóng cát

ê   Trước hoa Quỳnh

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Khóc mẹ

 

Biết là hương cháy về trời

Lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn

Mà sao nước mắt trào tuôn

Mẹ đi để lại nỗi buồn quạnh hiu

Biết rằng mẹ thọ bấy nhiêu

Đã là khổ mẹ rất nhiều, mẹ ơi!

Đốt hương cầu mẹ về trời

Vẫn nghe tiếng mẹ vẳng lời nghĩa nhân

Biết rằng đông lạnh vì xuân

Lá khô tái tạo xanh ngần chồi non

Biết rằng mẹ chẳng xa con

Mà sao trầm đốt thơm hơn mọi lần

 

Chắp tay lạy mẹ trăm lần

Tha cho con một lỗi lầm mẹ ơi!

Bàn thờ hương toả lên rồi

Mẹ là ngọn lửa suốt đời bên con.

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001