Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Anh Vũ

NHÀ THƠ ANH VŨ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Anh Vũ

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: Bắc Giang

Bút danh: Anh Vũ

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Đồng hành

ê     Mẹ ơi, con sẽ về

ê     Diềm bâu

ê     Đến những thời trai trẻ    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Diềm bâu

 

Có đâu răng khểnh mà xinh thế

Núm má đồng tiền hoáy nước reo

Hội hè gấm vóc bên là lụa

Chẳng chạnh diềm bâu tủi áo nghèo

 

Ừ mây ngũ sắc ừ sao sa

Người ta sang đẹp với người ta

Cầu cho thiên hạ trên mình cả

Giữ phận em lo nếp vải nhà

 

Bền chắc nâu sồng duyên mộc mạc

Lá mạ hoa hiên để dập dờn

Ấy ai cuốc bọn cười vang nhất

Chuông khánh mong gì trong trẻo hơn.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn - 2001