Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Anh Thơ

NHÀ THƠ ANH THƠ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vương Kiều Ân

Sinh năm: 1921

Nơi sinh: Ninh Giang- Hải Dương

Bút danh: Anh Thơ, Tuyết Anh, Hồng Minh

Thể loại: Thơ, truyện, hồi ký

Các tác phẩm:

ê      Bức tranh quê (1941)   >> Chi tiết

ê      Xưa (1942)

ê      Răng đen (1944)

ê      Kể chuyện Vũ Lăng (1957)

ê      Theo cánh chim câu (1960)

ê      Đảo ngọc (1964)

ê      Hoa dưới trăng (1967)

ê      Mùa xuân màu xanh (1974)

ê      Tiếng chim tu hú (1995)

Giải thưởng văn chương:

ê      Tự lực văn đoàn (1939)

Giới thiệu một tác phẩm:

Bến đò ngày mưa

 

Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át,

Chuối bơ phờ đầu bến đứng giầm mưa.

Và giầm mưa dòng sông trôi rào rạt

Mặc con thuyền cắm lái đậu chơ vơ.

 

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo,

Vài quán hàng không khách đứng so ro.

Một bác lái ghé buồm vào hút điếu

Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

 

Ngoài đường lội hoạ hoằn người đến chợ

Thúng đội dầu như đội cả trời mưa

Và hoạ hoằn một con thuyền ghé chở

Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.

Nơi xuất bản: Trích Bức tranh quê (1941) - Nhà xuất bản Hội nhà văn (2001)