Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

An Phương

NHÀ THƠ AN PHƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật:   An Phương

Sinh năm: 1958

Nơi sinh:   Vĩnh Long

Bút danh:  An Phương

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Vô đề

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Vô đề

 

Heo hút cánh đồng rau đất nặng tình quê

Thuở cắp sách ủ mài hoa cỏ dại

Có bến nước theo đời con đi mãi

Lúc soi mình thương bóng mẹ chiều hôm.

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001