Sách » Văn Học Trong Nước » Ca dao Việt Nam

Vần K

 1. Kẻ bằm chả, người gói nem
  Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau
 1. Khác nào qua. mượn lông công
  Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa
 1. Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt
 1. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 1. Khi vui miếng thuốc, miếng trầu
  Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm
 1. Khi vui non nước cũng vui
  Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn
 1. Khi xưa ai cấm duyên bà
  Bây giờ bà già bà lại cấm duyên con
 1. Khoai lang ngập nước khoai lang sùng
  Lấy chồng cán bộ, lấy thằng khùng sướng hơn
 1. KHôn cho người ta vái
  Dại cho người ta thương
  Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét
 1. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống
 1. Khôn dại tại tâm
  Hay giận âm thầm là người ích kỷ
 1. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
  Người khôn mới nói nửa điều đã khôn
 1. Khôn ngoan cũng thể đàn bà
  Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông
 1. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
 1. Khôn ngoan hiện ra mặt
  Què quặt hiện ra chưn tay
 1. Khôn thì trong trí lượng ra
  Dạy thì học lóm người ta bề ngoài
 1. Khôn từ trong trứng khôn ra
  Dại dẫu đến già cũng dại
 1. Không ai giàu ba họ
  Không ai khó ba đời
 1. Không chồng mà chửa mới ngoan
  Có chồng mà chửa, thế gian sự thường
 1. Không chùi để vậy lu li
  Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu
 1. Không thầy, đố mầy làm nên
 1. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
  Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu
 1. Khuyên em chớ giận anh chi
  Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình
 1. Kiềng ba chân vững như bàn thạch
  Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai
  Sông sâu thì có sào dài
  Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân
 1. Kiểng vật còn đây, em đành đi mất
  Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi?
 1. Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất
  Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu
 1. Kim chích vô thịt thì đau
  Thịt chích vô thịt nhớ nhau suốt đời
 1. Kim vàng ai nỡ uốn câu
  Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời