Sách » Văn Học Trong Nước » Ca dao Việt Nam

Vần D

 1. Dao cau rọc lá trầu vàng
  Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa
 1. Day qua bên trái gặp bảy mũi dùi
  Day qua bên mặt gặp mười mũi giáo
 1. Dạy con từ thuở còn thơ
  Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
 1. Dã tràng xe cát biển đông
  Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
 1. Dầu bông quế, dầu bông hường
  Hải đường, thơm thiệt là thơm
  Tóc em như lông con chó xồm
  Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai
 1. Dầu bông sứ, dầu bông ngâu
  Xức tóc con Thị Mầu
  Nó đứng đầu cầu
  Nắng dãi mưa dầu, hôi hãy còn hôi
 1. Dầu cù là hiệu Ông Tiên
  Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời
 1. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
  Để ra vào kinh sử lắng nghe
 1. Duyên phải duyên kim cải
  Ngãi phải ngãi giao hoà
  Rồi mai mốt đây con bạn nói dià nhà
  Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an
 1. Dù ai cho bạc cho vàng
  Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
 1. Dù ai nói ngã nói nghiêng
  Thì ta cũng vững như kiềng ba chân