Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Bình Ngộ Đại Cáo

Phần VII

 

 

 


   Tướng giặc bị cầm tù,
     như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
   Thần Vũ chẳng giết hại,
     thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
   Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
     ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
   Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
     về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
   Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
   Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
   Chẳng những mưu kế kì diệu
   Cũng là chưa thấy xưa nay
   Xã tắc từ đây vững bền
   Giang sơn từ đây đổi mới
   Càn khôn bĩ rồi lại thái
   Nhật nguyệt hối rồi lại minh
   Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
   Muôn thuở nền thái bình vững chắc
   Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
     linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

Than ôi !

   Một cỗ nhung y chiến thắng,
     nên công oanh liệt ngàn năm
   Bốn phương biển cả thanh bình,
     ban chiếu duy tân khắp chốn.

   Xa gần bá cáo,
   Ai nấy đều hay.