Sách » Việt Nam » Bình Định

Du lịch Bình Định giới thiệu về mình? - Hoàng Tấn

        Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song đến nay hoạt động du lịch của Bình Định còn không ít hạn chế. Bên cạnh những mặt yếu về cơ sở hạ tầng: giao thông, hệ thống khách sạn, thiếu hụt nguồn nhân lực…; một vấn đề rất quan trọng cần chú trọng là quảng bá về du lịch, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

        Khi một khách du lịch, thậm chí khách nội địa khi muốn tìm hiểu về Bình Định trên bản đồ du lịch của nước ta, họ dễ dàng thấy được Bình Định, nhưng cụ thể ở đó có gì cho nhu cầu du lịch của họ thì có lẽ còn rất mơ màng. Nằm trong khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung, về lịch sử văn hóa, thiên nhiên, đặc biệt là bờ biển Bình Định có gì khác với các tỉnh lân cận là những điều mà khách du lịch muốn biết trước khi đặt chân đến vùng đất này. Ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt như giá cả tàu xe, bản đồ thành phố Quy Nhơn, tình hình an ninh trật tự, môi trường, phong tục tập quán người dân… là những điều mà khách du lịch cần hiểu rõ.

        Tất nhiên, trong thời gian qua ngành Du lịch của địa phương không phải không chú trọng công tác xúc tiến giới thiệu về tiềm năng của mình, nhưng theo chúng tôi "liều lượng" chưa đủ, chưa thật sự gây ấn tượng mạnh về một Bình Định "phong phú, đa dạng" đối với du khách. Đáng lưu ý là đối với hệ thống thông tin đại chúng, vấn đề quảng bá du lịch địa phương trên các phương tiện này còn yếu. Nếu một du khách nào đó đang ở Hà Nội, hoặc thành phố Hồ Chí Minh muốn tìm hiểu về Bình Định về du lịch thì dễ bị thất vọng vì "tên tuổi" của Bình Định còn khá khiêm tốn trong các tài liệu của hệ thống du lịch cả nước.

        Lâu nay, người Bình Định vẫn thường tự hào về quê hương, nền văn hóa lâu đời, về thiên nhiên, về biển Quy Nhơn… đó là tự hào chính đáng và thực tế Bình Định là vùng đất giàu tiềm năng du lịch. Thế nhưng, về lĩnh vực du lịch chúng ta không chỉ tự hào, mà còn phải biết cách giới thiệu về mình.

        Những hạn chế về giới thiệu hình ảnh của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng không phải mặt yếu của riêng du lịch Bình Định, mà của chung du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có sự "bứt phá" của địa phương trên lĩnh vực này.

 

        Hoàng Tấn