Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Bia Văn miếu

Văn bia đề danh tiến sĩ Võ khoa thi hội Ất Sửu niên hiệu Tự Đức năm thứ 18 (1865)

Ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ võ xuất thân 1 người.

VÕ VĂN ĐỨC 武文德1, sinh năm Tân Mão, thi đỗ năm 35 tuổi. Cử nhân võ niên hiệu Tự Đức năm thứ 8 (1855), đang giữ chức Chánh Đội trưởng Suất đội của đội 7 thuộc Hữu kì ở Bình Định, thi Hội đỗ đầu trúng cách, người xã Nông Sơn tổng An Thái Thượng huyện Diên Phước phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ võ xuất thân 1 người.

VÕ VĂN LƯƠNG 武文良2, sinh năm Quý Tị, thi đỗ năm 33 tuổi, làm Vị nhập lưu Thư lại của đội 4 thuộc Võ sinh vệ ở Kinh kỳ, thi Hội đỗ thứ nhì hạng thứ trúng cách, người xã Đâu Kinh tổng Bích La huyện Đăng Xương đạo Quảng Trị.

Bia khắc ngày lành tháng tốt niên hiệu Tự Đức năm thứ 18.

Chú thích:

1.Võ Văn Đức (1831-?) người xã Nông Sơn tổng An Thái Thượng huyện Diên Phước phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam (nay thuộc huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam). Ông là người văn võ song toàn, nổi danh một thời ở đất võ Bình Định.

2.Võ Văn Lương (1833-?) người xã Đâu Kinh tổng Bích La huyện Đăng Xương đạo Quảng Trị (nay thuộc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị).