Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

25-8-1945 :Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn.

Image

Tại Sài Gòn : Tối 20-8, Việt Minh đã tổ chức mít tinh trong thành phố kêu gọi khởi nghĩa. Ngày 24-8, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành của quần chúng cách mạng đã diễn ra trên các đường phố. Đêm 24-8, nhiều công sở bị lực lượng cách mạng chiếm đóng.

Tại Sài Gòn : Tối 20-8, Việt Minh đã tổ chức mít tinh trong thành phố kêu gọi khởi nghĩa. Ngày 24-8, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành của quần chúng cách mạng đã diễn ra trên các đường phố. Đêm 24-8, nhiều công sở bị lực lượng cách mạng chiếm đóng. Sáng 25-8, lực lượng cách mạng làm chủ hòan toàn thành phố. Khởi nghĩa kết thúc bằng cuộc biểu tình khổng lồ của một triệu quần chúng chào mừng Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, do Trần Văn Giàu làm Chủ tịch, ra mắt.

Ngòai ra cuộc khởi nghĩa cũng diễn ra mạnh mẽ ở khắp nơi như Gia Định, Bình Thuận, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bến Tre…

Đến ngày 28-8-1945, Sau khởi nghĩa giành chính quyền tại các tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng, Hà Tiên,… Khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, về căn bản kết thúc.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 418 .